DAFTAR ISI

Sunday, June 18, 2017

MARS KESUMA BANGSA

Mars lembaga Pendidikan Kesuma Bangsa Depok

Thursday, June 15, 2017

CONTOH SOAL LOGARITMA DAN PENYELESAIAN
Format word dapat di download di sini

1.      Nilai dari 2 log 4 + 2 log 12 – 2 log 3 = ……
Jawab :
2 log (4 x 12 )   = 2 log 16 = 4 , Karena 24 = 16
      3
            Jadi : Nilai dari 2 log 4 + 2 log 12 – 2 log 3 = 4

2.      Nilai 10 log 25 + 10 log 4 + 3 log  + 2 log 1 =…..
Jawab :
 10 log (25 x 4) + 3 log  + 2 log 1 =
  10 log 100 + 3 log 3-3 + 0 =
  2 + (-3 ) + 0 = -1
Jadi : Nilai 10 log 25 + 10 log 4 + 3 log  + 2 log 1 = -1

3.      3 log ( 81 X 243 ) =
Jawab :
 3 log 81+ 3 log  243 =
 4 + 5 = 9
            Jadi : 3 log ( 81 X 243 ) = 9

4.      64 log 256 =
Jawab :
26 log 28 =  . 2 log 2 =  . 1 =  = 1 = 1
            Jadi : 64 log 256 =1

5.      125 log 3125 + 256 log 4 =
Jawab :
53 log 55 + 28 log 22 =  . 5 log 5 +  . 2 log 2 =
 . 1 +  . 1 =   +   =   = 1
Jadi : 125 log 3125 + 256 log 4 = 1


6.      3 log  2 log  =
Jawab :
3 log 3-5 2 log 2-8 =
( -5 ) – ( -8 ) = 3
Jadi : 3 log  2 log  =3

7.      3 log  + 27 log 729 =
Jawab :
(3 log 243 – 3 log 81) + 33 log 36 =
( 5 – 4 ) +  . 3 log 3 =
1 + (. 1 ) = 1+2 = 3
Jadi  : 3 log  + 27 log 729 = 3

8.    Nilai dari    2 log 20 –  3 2log 5 + 2log 50 adalah....
Jawab :
2 log 20 –   2log 53 + 2log 50
2 log 20 –   2log 125 + 2log 50
2 log ( x 50 ) = 2 log 8 =3
Jadi : 2 log 20 –  3 2log 5 + 2log 50 = 3

9.    Diketahui 2dan 2  2log 75 adalah.....
Jawab :
2log 75 = 2log ( 3 x 5 x 5 ) =
 2log 3 + 2log 5 + 2log 5 =
 X + Y + Y = X + 2Y
Jadi : 2log 75 = X + 2Y

10. Diketahui dan   log 150 adalah....
Jawab :
log 150 = log ( 3 x 5 x 10 )
log 3 + log 5 + log 10
x + y + 1

jadi : log 150 = x + y + 1

Wednesday, June 14, 2017

MATEMATIKA SMK